خيلی خيلی

زانوم که درد می کرد، فکر می کردم خيلی بيچاره ام. ولی بعدا فهميدم دردهای بزرگتری هم وجود داره، خيلی خيلی بزرگتر.

/ 1 نظر / 2 بازدید
mona

همون که گفتم ! یه دست باهات فوتبال می زنم تا اون وقت بفهمی درد زانو از همه دردها مهم تر و بزرگتره !!!:)))