روحيه، صفر

ببين سپينود، تو هنوز از دست من عصبانی هستی؟ لطفا اگه نيستی، بهم بگو که نيستی، من برای فوتبال روز جمعه اصلا روحيه ندارم ها، روحيه ام صفر صفره...

نيچی، رفيق عزيز من، چرا آپديت نمی کنی پس؟ دلم برات تنگ شده...

/ 5 نظر / 2 بازدید
سپینود

پسرجان سوژه برای داستان می‌خوای٬ اين‌جوری که نمی شه همين‌جور الکی! بگو من بهت يه چندتا قرض بدم. ضمن اين‌که بوق فراموش نشود!

زن آبی

سپینود سپینود ...هی هی هی ...بوق بوبو بوق بوق ... س..پی..نود

arnavaaz

چی کی کجا هان چی؟!! مرسی که سر زدی . خيلی متن های منو جدی نگير ولی جدی هم بگير .چی شد !! بی خيال . فعلا...