پای رقص

 

بعضی‌روزها دوست دارم با اين شهر برقصم. نه به اين دليل که پای رقص زيباتری اين دور و اطراف پيدا نمی‌شود. به خاطر اين که آدم فکر می‌کند اين شهر خوب بلد است برقصد، و خوب بلد است آدم را تحريک کند به رقصيدن.

اول از همه با بزرگراه نيايش و حکيم می‌رقصم و دور بعد با خيابان ايران‌شهر.

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
مثلن يه نفر

... برقص با این خیابان ها . خاطره ها .......تا در دور بعد که به رقص با تو برآيد ......؟