برای معشوقه هايم

معشوقه ام را می کشم
روزی هزار بار
در خيالم...

معشوقه هايم را می کشم
و دوباره زنده می شوند...

لطفی کن در حقم
بمير
آرام بگير
راحتم بگذار...
کنار خواهم آمد
با نبودنت
عادت خواهم کرد
به زندگی جديدم
تو بمير.

معشوقه هايم را
قطعه
قطعه
می کنم
قطعه ها دوباره به هم می چسبند
همه اشتباه
جا به جا
بينی اين روی دهان آن سوار می شود
و پيشانی آن بالای چشمهای اين...

بمير
راحتم بگذار

بر فراز پوچی عشق کهنه ام
عشق تازه ای ترسيم خواهم کرد.

/ 30 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
NOGHTE

بابا شاعر بی پرده ی خشونت های غير اجتماعی نا متعهد !!!!!!! خودم نفهميدم چی گفتم . راستی ابروهاش هم کجه . محض اطلاع عرض کردم . برای بعدی اشتباه نشه ...

nich

تو هم انسان شريفی بودی!! خدا بيامرزدت!!

mahtab

قطعه قطعه ميشوی /ريز ريز بر چهره خاطره ام/ هر کجا می نگرم قطعه ای آنجاست/ قطعه ای ريز ..با دنیایی هیاهو/ دستانم را سپر هجوم بی رحمانه ات میکنم/دستانم هم .../لطفی کن/ یکی باش/ تا شاید در صندوق خانه خاطراتم پنهانت کنم..؛سلام. وراجی کردم بلاگتون خاصیت عجیبی داره.sorry و... نوشتن يه شور عاشقانه است. لحظه ای که من با من هيچ فاصله ای نداره.

NOGHTE

ارادت خفن جناب .

baran

خوب کاری نخواهی کرد و خداوند جزايت را کف ِ دستت خواهد گذاشت......

Y A L D A

عجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nich

کجايی استاد ِ من؟؟/

ensi

مهدی؟؟؟ دماغ منو رو صورت کی چسبوندی؟؟؟ چرا چشمات رو صورت منه؟؟ ......(..من از تو به مقياس من از تو دورم..دور..!!!)

n.majnoon

بر فراز پوچی عشق کهنه ام/ عشق تازه ای ترسيم خواهم کرد/ اگر شروع و ادامه ی خوبی داشت اين پايان فوق العاده بود./

yalda

عشق جديد؟من برم وگرنه اگه برم بالای منبر پاين بيا نيستم!!