هميشه اوليش بهتر می شه

هميشه اوليش بهتر می شه. تو نمی تونی بفهمی، نمی تونی بفهمی که اوليش بهتر می شه يا نه.

تو خيلی چيزها را نمی تونی بفهمی. نمی تونی بفهمی همه اون چيزی که من تو زندگی دنبالش هستم يه جای گرم و نرم نيست. نمی تونی بفهمی که می شه از همين جای گرم و نرم به فکر کارتن خوابها بود، به فکر گل فروشهای پشت چراغ، که وقتی چراغ سبز می شه، می شينن روی جدول کنار خيابون و با هم حرف می زنن. تا به حال دقت کردی به چهره هاشون؟ ديدی چقدر خسته ان؟ خستگی اونا از کار کردن نيست. اينو می تونی بفهمی؟ خستگی اونا از جنس خستگس منه. اونا خسته ان چون اميدی ندارن، چون کسی را ندارن که دلشون بهش خوش باشه، کسی را ندارن که پشت سرشون وايستاده باشه... اونا از صبح تا شب گل می فروشن، بعد می خوابن، بعد دوباره می فروشن، دوباره می خوابن... مي خوابن، می فروشن، می خوابن، می فروشن... حتی حرکت هم نمی کنن، از صبح تا شب پشت يه چراغ، دور و بر ماشينهای همشکل می پلکن و به آدمهای همشکل گل می فروشن. ما از تکرار خسته ايم رفيق. از اينکه هيچکس نمی فهمه هميشه اوليش بهتر ميشه خسته ايم.

تو هيچوقت نمی فهمی که هميشه اوليش بهتر می شه.

/ 6 نظر / 4 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

shirin

تکرار تکرار تکرار ... کيه که از تکرار خسته نشه ... اونا هم خسته ان ... اينو مطمئن باش

shirin

سلام ... متنم جا افتاد حالا بيا بخون ... خوشحال می شم نظرت رو در باره درخت بدونم

farid

سلام. استاد معظم می فرمايندuse your illusion من هم همين کارو کردم. اومدم بلاگت تا نوشته هارو آوردdcشدم بعدش ديگه همشو راحت خوندم باور کن الان ۳ روزه سعی می کنم وارد بلاگ شم لامذهب هی می آره دوباره ميره از اول اعصابمو خراب کرده بود. ولی بالاخره شکستش دادم. خب بگذريم . حال شما احوال شما .cdهای اسماعيل رو نگاه کرديد؟ ملت خوششون اومد؟ از ماهی هات چه خبر؟

salam be maa ham sar bezanin