فرضيه علمی آدم غير علمی

اينجوری که شنيدم قديما فکر می کردند که ستاره ها حرکت می کنند. ولی الان می گن که ستاره ها ثابتند و زمين ( و ساير سياره ها ) حرکت می کند. من هيچکدوم از اين دو فرضيه را نمی تونم بفهمم. به نظر من دو تا جسم يا نسبت به هم ثابتن، يا نسبت به هم حرکت می کنن...

/ 5 نظر / 4 بازدید
yekallepook

آره افتخار بزرگی بود که نصيبت شد . در مورد اين دستاورد ت هم بايد بگم که از روی جوب نپری یه چی می شی .

آبی آسمانی

دو تا جسم ! خوب آره اما بستگی داره منظورت از جسم چی باشه ...

شقایق

سلام مهدی مهربونه! خوبی؟ خبری از نيچ نداری؟ چرا کامنتشو برداشته حالا؟

arnavaaz

!!!!!!! همه چرا اين روزا هی دارن دستاورد به دست ميارن ؟! فعلا...