کاش همه چيز طور ديگری بشود

كاش ديه‌گو

برگردد به زمينِ فوتبال

كاش مارتين لوتركينگ

دوباره سخنراني كند

كاش همه‌يِ كوكايين‌ها دود بشوند بروند هوا

كاش همه‌چيز طورِ ديگري بشود

آن مردي كه سرِ كوچه لبو مي‌فروشد

بشود رييسِ كارخانه‌ي ايران‌خودرو

آن مردي كه نقشِ قهرمانِ فيلم را بازي مي‌كند

برود سرِ كوچه‌شان

لبو بفروشد


يك‌شنبه 4 بهمن 1383
ويرايش شنبه 3 شهريور 1386

/ 6 نظر / 16 بازدید
آفتاب‌پرست

کاش من هم بروم کنار خیابان دستفروشی. آن وقت همه چیز خیلی باحال می‌شود.بله ... بله ... خیلی باحال.

مثلن يه نفر

چون خواستی می شود ... مطمينن می شود ... حالا فوق اش در قسمت رويا ... رويا مگر ادامه ی بی عرضه گی هستی و واقعيت نيست ؟ هان ؟ در ضمن کاش بی ان که منتظر کامنتی از سوی من باشی به وب لاگ ام هم سر بزنی ... اين رو بذار قسمت انجام در واقعيت .!

hard abusive

لبو فروشه بید لبویش را بفروشد . ولی خواستی من می روم جای ییس ایران خودرو

میلاد

هنوز عشق منی مثه هميشه دل از خوب و بدت خسته نميشه٬ فعلا خودتو زياد درگير نکون برو هايده و قادری گوش کن تا از دنيا جدا شی

دوشنبه

ولی آبلوموف دوست نداره چيزی طور ديگه ای بشه.