دلتنگی (شماره ی چند)

ياد روزهايي كه فكر مي كرديم با آمدن سال نو همه چيز عوض مي شود، به خير. ياد وقتهايي كه تغيير كردن و تغيير دادن اينقدر سخت نبود به خير.
حتي حوصله افسوس خوردن را هم ندارم. اصلا" نفهميدم كي اين اتفاقات اتفاق افتاد." دل هيچكي مثل من غربت اينجا رو نداره
ديگه حرفاي علاقه همه مردن تو دلم
مثل گنجيشكاي بي لونه و بي جاي محله
ديگه هيچ جا تو درختا جاي من نيست كه برم

با تو بودن خيلي وقته كه گذشته
بي تو بودن مثل مهر سرنوشته
ديگه اسم تو رو هي زمزمه كردن
واسه من نه تو ميشه نه فرقي داره "

/ 2 نظر / 3 بازدید
saye

دلتنگيهای آدمی را باد ترانه ميخواند و روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده ميگيرد هر دانه برفی به اشکی نريخته ميماند..........احمد شاملو ..... در ضمن فکر میکنم ترانه سیاوش این طوری درست تر باشه: دیگه حتی یه علاقه همه مردن تو دلم موفق باشی

mehdi

حتی يه علاقه؟ نمی دونم. پس بايد برم با دقت گوش کنم.