تبدیل می‌شوم به جای زخم روی گردن‌م و هیچ لذتی هم ندارد. یا این سيستم:

معرفی می‌کنم: من جای زخم روی گردن‌م هستم. اوه، من هم خوشبخت ام.

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد رضا زمانی

من هم در شعر از اون بالا کفتر میایه، ؛از اونش؛ هستم. خوشبختم، من هم کفترشون هستم.

آفتاب‌پرست

من جای زخم نيستم اما جای زخم‌‌ها را دوست دارم. (...)