نام نيك- خدا رحمت‌ش كنه، هميشه قبل از رد شدن، دو طرف خيابون رو نگاه مي‌كرد.

/ 4 نظر / 10 بازدید
peara

salam khoda kio rahmat kone? movafagh bashiii felan

آفتاب‌پرست

ناقلا. بله، ناقلا! حدا رحمتش کنه. روحش شاد انگوری.

مثلن يه نفر

از طرح موضوع ناموسی شدن خيلی خوش ام اومد ... آفرين .. کاربرد طنز علامت وجود سلامت روانی فرد است ... اما در باره ی وجود سوال و انديشه ی فلسفی در رابطه ها بايد بگم که مگر بدون فلسفه و تفکر فلسفی کاری انجام می گيرد .. البته شعر سهراب سپهری را برای ام نخوان که : .... آب بی فلسفه می خوردند و توت بی دانش می چيدند.. انجام همه ی کار ها با دانش ویا تفسیر انجام با فلسفه معنا پیدا می کند ... راستی دیدی درست می گفتم که صدای نفس های ات رااز پشت این تعطیل استمی شنوم ... ...اما در باره ی آپ ديت ات : - خدا رحمت‌ش كنه، هميشه قبل از رد شدن، دو طرف خيابون رو نگاه مي‌كرد و عبور نمی کرد تا وقتی که یه ماشین می اومد و اون وقت يهو خودش رو پرت می کرد جلوی ماشين ... چه قدر مراقب بود در خواستن نبودن ! امیدوارم از طنزم ،اگر سوژه ی طرح ات ياداوری يک خاطره از عزیزی است ، ناراحت نشوی!

ابوالفضل بیات

کجایی بابا.بعدِ کلی احتاط چپ کردیم و رفت.