تلويزيون

هيچکس حال و حوصله خوندن متنهای بلند را نداره.

اين روزا صدای تلويزيون را نمی تونم تحمل کنم، اه اه اه...

/ 8 نظر / 2 بازدید
صبا

کاملا واضحه که حوصله از مزخرف سر ميره.............

amir ata

چطوری قلقلی؟؟؟؟!!!!!!!!

mehdi

قل قلی ؟؟ صحيح!! نه، يه بار ديگه بگو، چی؟ قل قلی ؟؟

mehdi

مزخرف... قل قلی... به به... من لذت می برم اين جوونا را می بينم...

شقایق

سلام آقا مهدی گل گلاب! خوبی؟ ستاره ی سهيل شدی که تو هم!

mehdi

خب... مزخرف، قل قلی ( ووش ووش ووش)، ستاره سهيلي... نبود ديگه؟

nich

صب کن منم سوار شم....می خوامت!!!!

شادی

بگو کي ها صدای تلويزيون رو ميتونی تحمل کنی منم روشنش کنم و کامپيوتر رو خاموش ...