من ِ آدم‌کش

 

 

دوست دارم مثل آدم‌کش‌های توی فیلم‌ها باشم. سریع و بدون به جا گذاشتن رد پا کار رو انجام بدم. آره، مثل آدم‌کش‌های حرفه‌ای توی فیلم‌ها. وقتی می‌رم جایی، کسی اومدن‌م رو نبینه، یه‌هو ببینن اون‌جا هستم. و وقت رفتن با کسی خداحافظی نکنم، به خودشون بیان و ببینن نیستم.

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
آفتاب پرست

بعضی وختام آدم دوس داره جای اون مقتوله باشه که قاتلش پيدا نمی‌شه. پرونده‌‌ش تا ابد معلق می‌مونه.

Le Petit Ali

اين آزاده باز ازون حرفا زد ! من که دوس ندارم جای هيچکدوم باشم !

ارنواز

منم اينو دوست دارم . فعلن ...

آبنوس

مسخره می شه خودت محو شی ولی سيگارت همونجا بين زمين و هوا بمونه!!

Keep Talking

بديش اينه که اگه مثل آدمکش های حرفه ای باشی ولی آدمکش نباشي، وقتی به خودشون ميان و می بينن که نيستی اصلا ککشون هم نمی گزه. اینش بده. می دونی چی می گم؟