فاصله

فاصله ميان ضربانهايت را
اندازه که می گيرم
مرثيه هايم تمام می شوند...

/ 1 نظر / 2 بازدید
nich

حاج آقا نوکريم به مولا!!!! به جون خودم الان شاکی شدی!!!!....چکار کنم ( کنی) ديگه شاعری ديگه.... تحمل کن عزيز دلشکسته/( اينم پيام اخلاقيه ته سريال!!!)