هرز می‌روم

 

 

همه‌ی نوشته‌هایی که به دیوار زدم به چه دردی می‌خوره؟ همه‌ی خواب‌هايی که می‌نویسم، همه‌ی عوض‌شدن‌هام، همه‌ی بازی‌کردن‌هام به چه دردی می‌خوره؟ هرز می‌رم. بدجوری هرز می‌رم امشب. همه‌ی دنیای من، به‌م بگو، همه‌ی دنیای من به چه دردی می‌خوره، وقتی که تو غمگین باشی؟

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ميلاد

به اين درد ميخوره که بشينی و به من بخندی راستی وبلاگه خوبی داری به ما هم سر بزن