نوبت سر تکان دادن

 

 

یکی‌شان جلوی تصویر، در موقعيت نزدیک به کلوزآپ، سوال‌پیچ‌م کرده، می‌خواهد بداند چرا حاجی با او بد تا می‌کند. آن‌یکی آن ته‌ته‌ها، پشت پیش‌خوان غذاخوری ایستاده و سلام‌علیک و چاق‌سلامتی می‌کند، غذا تعارف می‌زند. مانده‌ام به کدام لبخند بزنم، برای کدام سر تکان بدهم. خدا لعنت‌تان کند، چرا شما کارگردان‌ها این‌قدر میزانسن شلوغ دوست دارید؟

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
آفتاب پرست

حالا نوبت بازيگرهای خلاق رسيده. بداهه بازی کن حال کارگردان و ميزانسنش رو با هم بگير اُستات! مثلن می‌تونی همينجوری که دستات تو جيبته و سرت رو هم پايين انداختی از کادر بري بيرون.

آفتاب پرست

يعنی من راهکار ارائه نمی‌دادم می‌مردم احتمالن!

لئون

منظورت تنظيم خانواده اس؟