ولی بعضی وقت‌ها اون‌قدر بوی گند توی هوای اطراف متصاعد هست که آدم بوی دهن خودش ُ نمی‌تونه بفهمه.
/ 7 نظر / 22 بازدید
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
9 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
12 پست
مهر 85
13 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
13 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
10 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
12 پست
آذر 84
20 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
15 پست
تیر 84
13 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
9 پست
مهر 83
15 پست
شهریور 83
7 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
9 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
8 پست
اسفند 81
4 پست
بهمن 81
4 پست
دی 81
2 پست
آذر 81
1 پست
مهر 81
1 پست
شهریور 81
3 پست
حرف
1 پست