برای معشوقه هايم

معشوقه ام را می کشم
روزی هزار بار
در خيالم...

معشوقه هايم را می کشم
و دوباره زنده می شوند...

لطفی کن در حقم
بمير
آرام بگير
راحتم بگذار...
کنار خواهم آمد
با نبودنت
عادت خواهم کرد
به زندگی جديدم
تو بمير.

معشوقه هايم را
قطعه
قطعه
می کنم
قطعه ها دوباره به هم می چسبند
همه اشتباه
جا به جا
بينی اين روی دهان آن سوار می شود
و پيشانی آن بالای چشمهای اين...

بمير
راحتم بگذار

بر فراز پوچی عشق کهنه ام
عشق تازه ای ترسيم خواهم کرد.

  
نویسنده : مهدی الف ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳۸۳
تگ ها :